Oferta prawa

– naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych; – sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia...

Oferta lewa

PERSONUS oferuje usługi z zakresu:   – zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników; – przygotowywanie dokumentacji związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy; – zgłaszanie i wyrejestrowywanie...