Kadry

Obsługa kadr   Nie każda firma może sobie pozwolić na utworzenie w swoich strukturach osobnego działu kadrowego. Ze względu na restrykcyjne i dynamicznie zmieniające się przepisy obsługą tej części spraw administracyjnych nie powinna zajmować się osoba bez...

DANE KONTAKTOWE

PERSONUS ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 lok. 111 53 – 238 Wrocław woj. dolnośląskie Tel. 601 056 628 E-mail: biuro@personus.pl NIP:8943096006 REGON:366503269

Cena

Propozycja cenowa   Kompleksowa, bieżąca obsługa kadrowo-płacowa osoby zatrudnionej w Polsce na podstawie umowy o pracę (cena ustalana indywidualnie do potrzeb klienta) Kompleksowa, bieżąca obsługa kadrowo-płacowa osoby zatrudnionej w Polsce na podstawie umowy...

Oferta prawa

– naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych; – sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia...